Заседава Общински съвет Стралджа
Заседава Общински съвет Стралджа / Община Стралджа

Актуализацията на бюджет 2013, проектобюджет 2014 и бюджетна прогноза за 2015-2016 г. ще разгледат днес общинските съветниците от Стралджа.

Кметът на общината Митко Андонов ще представи готовността на общината за зимния период- снегопочистване и зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците в населени места за сезон 2013-2014г.

Съветниците ще имат възможност да изслушат и информация за реализиране на услугата Домашен социален патронаж. В дневния ред на заседанието са включени още  изменението на Наредба № 17 за регистрация, отчет, правила за движение и изисквания, на които да отговарят ППС с животинска тяга в общината.

Очаква се съветниците да вземат решение за поемане общински дълг , както и приемане на Общинска програма за енергийна ефективност. Важна част от заседанието е обсъждане кандидатстването на общината за безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от ПРСР за периода 2007-2013г. с проект „Изграждане на пункт за управление на животински отпадъци”.

Друго предложение, което ще бъде обсъдено днес е поставяне на  мемориална плоча в Стралджа на  хайдутите Трифон и Добри.