/ EVN
Обезопасяването на мрежата на EVN в Странджа и Сакар спомогна за това
По данни на Българското дружество за защита на птиците популацията на световно застрашения вид царския орел достигна рекордните за последните години 41 двойки.
 
Положителните резултати се отчитат и вследствие на съвместния проект „Живот за царския орел”, който беше реализиран от „Електроразпределение Юг“ (част от EVN) в партньорство с БДЗП в периода 2013 – 2018 г.
 
Проектът беше съфинансиран от програма LIFE на Европейския комисия и цели да намали смъртността при Царския орел, причинявана от контакт с въздушни електропроводи.
 
Към 2013 г. в страната  са били регистрирани общо 25 двойки от защитената птица, обитаващи основно региона на Сакар и Странджа.
 
„Живот за царския орел” се реализира в 8 специално защитени зони от НАТУРА 2000 – в районите на Сакар (общини Елхово, Тополовград, Болярово), Ямбол, Сливен и Харманли. 
 
Положени са 43 км нови подземни кабели, които замениха опасни за птиците 70 км въздушни линии, бяха обезопасени 42 км въздушни електропровода и близо 3000 стълба.
 
Техническите мерки осигуряват от една страна по-голяма безопасност за птиците, а от друга – повишават сигурността на електрозахранването. 
 
EVN