Увеличава се капитала на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” – Сливен
Увеличава се капитала на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” – Сливен / Дарик Сливен, Архив

От 3 402 810 на 3 742 810 лева се увеличава капитала на МБАЛ ”Д-р Иван Селимински” – Сливен. Решението е взето на редовно Общо събрание на акционерите. Това са 34 000 броя акции, които представляват предоставени от Министерството на здравеопазването и усвоени средства за капиталови разходи през 2013 г.

Така капиталовото участие на основния акционер – държавата, става 77,41 на сто. 13,95 на сто е разпределението за община Сливен, 4,72 - за община Нова Загора, 2,29 за община Котел и за община Твърдица – 1,63 на сто.

Общото събрание на акционерите прие изменения в Устава на дружеството, произтичащи от промяната в капитала на дружеството. На събранието бе приет Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.

Общото събрание одобри и годишния финансов отчет за миналата година. Не бяха направени предложения за промяна в състава на Съвета на директорите.