/ ThinkStock/Getty Images
Обществен дарителски фонд-Сливен започна кампанията "Подкрепа на бедните общности в Сливенския регион за по-добро здраве и образование", съобщиха от Фонда.

Кампанията е насочена към бедните общности в малките населени места. Целта е да се намали неравенството за достъп до образование и здравна подкрепа в ситуацията на пандемия, чрез осигуряване на технически средства и достъп до интернет за децата, както и закупуване на апарати за измерване на кръвното налягане, пулс и кръвна захар.

Кампанията е подкрепена от Програмата "Global Challenges Local Solutions". Първите 20 таблета с клавиатури са били раздадени училища селата Бяла, Гавраилово, град Кермен, Крушаре, Самуилово и Селиминово.

Ученици от село Бяла са изразили своята благодарност с направени от тях рисунки.
БТА