Танковото поделение набира кадрови войници
Танковото поделение набира кадрови войници / netinfo

Три вакантни длъжности за кадрови войници са обявени в сливенския Център за подготовка на танкисти, съобщиха от Военния клуб в Сливен. Общо за страната ще се проведат конкурси за 2521 свободни места за кадрови войници.

Основните изисквания към кандидатите за кадрова военна служба са: да имат средно образование или по-високо, да са навършили 18 години и да не са по-възрастни от 32 години към датата на сключване на договора за кадрова военна служба, да са годни за военна служба, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да няма образувано срещу тях наказателно производство, да нямат друго гражданство освен българско, да не са освобождавани от кадрова военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”.

Документи се подават във военните окръжия, регионалните военни сектори или военните отдели по местоживеене.