Създадена е заетост на 150 души в Сливен
Създадена е заетост на 150 души в Сливен / Дарик Сливен, Архив

Над 150 работни места са разкрити в община Сливен по програми за заетост от края на миналата година до сега, съобщи зам.-кметът Пепа Чиликова.

Общината работи по шест проекта, свързани с национални програми за заетост и обучение и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". Сред назначените лица има с намалена трудоспособност над 71 процента, регистрирани безработни младежи до 29 г., с придобито висше образование по специалности в областта на социалните, педагогическите, хуманитарните, стопанските и правните науки, младежи до 29 години без трудов стаж по специалността, с която са завършили висшето си образование и други.

„Община Сливен назначава 22 души по проекта за домашни помощници и осигурява работа по други социални дейности и проекти", информира още Пепа Чиликова.

Тя припомни, че дейностите в звено за социални услуги „Домашен помощник" започнаха още през месец февруари, когато са назначени 78 лични асистенти, които са се грижели за 177 потребители. „Поискахме и получихме допълнителни 400 000 лв. и в момента се извършват всички процедури за назначаването на новите домашни помощници, за да обхванем по-голям брой потребители. Предстоят още няколко назначения по този проект, както и близо 90 нови потребители", каза Чиликова.

Тя съобщи, че са увеличили и часовете, предвидени по този проект за майките на деца с увреждания. „Знаете, че този проект породи конфликти, защото предвиждаше един домашен помощник и личен асистент да обгрижват повече от един потребител, което за тях беше невъзможно".

Изготвено е проектно предложение по Регионална програма за заетост и обучение на община Сливен за 2016г.,  чиято основна цел е разкриване на 62 работни места на 8-часов работен ден за срок от 1 ноември тази година до 31 март 2017 година.

Длъжността е  „Работник „поддръжка" в населените места на община Сливен, гробищни паркове, поддръжка на дъждоприемни решетки, спортни зали на територията на Сливен, сградата на общинска администрация.