Срокът за самоосигуряване е 30 април
Срокът за самоосигуряване е 30 април / netinfo

Срокът, в който самоосигуряващите се лица трябва да подадат в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите годишната си декларация образец № 6, е 30 април. Това съобщи говорителят на териториална дирекция НАП – Ямбол  Ваня Велева.

В декларацията трябва да бъдат описани авансово направените осигурителни вноски за 2008 г., както и  действително дължимите за миналата година  осигуровки на лицата, които сами се осигуряват. При попълването на Декларация № 6 се вписва месец „13", ЕГН на самоосигуряващото се лице и годината, за която са направени авансовите вноски - 2008 г.

Вече подадената, но сгрешена декларация може да бъде коригирана в срока за подаване – 30 април. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за предходната година е 240 лева, а максималният е 2000 лева.

Според Кодекса за социално осигуряване на самоосигуряване подлежат лицата, които упражняват свободна професия, занаятчийска дейност, едноличните търговци, собствениците и съдружниците в търговски дружества, членовете на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.