/ iStock/Getty Images

Правителството прехвърли на община Сливен собствеността върху имот - частна държавна собственост, намиращ се в кв. „Речица“ в общинския център. Теренът е с площ 1300 кв. м и е необходим за изграждането на новопроектирана улица.