След 30 години отново черен лешояд в Източна Стара планина
След 30 години отново черен лешояд в Източна Стара планина / Дарик Сливен, Архив

 

За първи път от 30 години в Източна Стара планина е регистриран черен лешояд. Видът е виждан в района през 70те години и към момента се счита за изчезнал като гнездящ от България.

Младият черен лешояд е уловен на 23 април от фотокапан, поставен на площадката за подхранване на лешояди в района на Природен парк  „Сините камъни”, заедно с група от 21 белоглави лешояди, както и диви, немаркирани млади и полу-възрастни белоглави лешояди, съобщиха от „Зелени Балкани”.