Регистрираме и газовите оръжия
Регистрираме и газовите оръжия / сн. Дарик - Сливен

Собствениците на газови и сигнални или пневматични оръжия трябва задължително да  се регистрират в полицията. Това изискване е според влезлия в сила от 17 септември 2010 година нов Закон за оръжията, боеприпасите и взривните вещества и пиротехническите средства, съобщи пред Дарик инспектор Панайот Хаджирусев от Областна дирекция на МВР - Сливен. Законът разделя оръжията на огнестрелни и неогнестрелни, като режимът на огнестрелните е разрешителен. Групата на неогнестрелните оръжия включва газово-сигналните и пневматичните, за тях режимът е уведомителен. Всеки, който придобие газово-сигнално или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула е длъжен в 14-дневен срок да го регистрира в полицията в Сливен, а тези лица, които са придобили оръжията до влизането в сила на закона, трябва да ги декларират в срок от една година. Регистрацията е безплатна, уточни инспектор Хаджирусев.  В процес на разработване е електронния портал, където лицата ще могат да извършват регистрация и по интернет. Подготвя се и списък на марки и модели на въздушните пушки.

Глобата за собственици, неспазили 14-дневния срок за деклариране на оръжията, е 500 лева. Толкова е глобата и за преотстъпване или продажба от едно на друго лице газово или пневматично оръжие, за която в 7-дневен срок не е уведомен началникът на Районното управление.  Санкции от 500 лева се налагат и на родители, настойници и попечители на лица,  ненавършили 18 години, ако непълнолетните са придобили или носят огнестрелно оръжие, информира още инспектор Панайот Хаджирусев. До момента регистрация в полицията в Сливен са направили 120 собственика на огнестрелно оръжие.