Повторни търгове за общински имоти в Ямбол

Повторни търгове за общински имоти в Ямбол
Повторни търгове за общински имоти в Ямбол
Община Ямбол обявява повторни търгове и търгове с тайно наддаване на за отдаване под наем на нежилщни имоти или части от тях – частна общинска собственост. Шест от обектите се обявяват повторно на търг. Сред тях са помещение за търговска дейност с промишлени стоки на ул. „Серес”, помещение за производствена дейност в ж.к. „Хале”, както и две обществени тоалетни – в халите на Старата автогара и на цветния пазар на пл. „Освобождение”. Освен тях, на търг с тайно наддаване са обявени още 7 общински обекта. Три от тях са представляват помещения за търговска дейност с промишлени стоки на централния общински пазар, едно – със същото предназначение на пл. „Освобождение”, помещение за кафе-сладкарница на ул. „Търговска” 53 и др. Всички обекти се отдават под наем за срок от 3 години.