/ dariknews.bg/ архив
Погребалните агенции в Сливен скочиха срещу Наредба за гробищните паркове и предлагат промяна в правилника на новосъздаденото общинско предприятие "Озеленяване".

В отворено писмо  те заявяват, че сливенския модел на работа е пример за организация на погребалната дейност в цялата страна и затова с тревога и недоумение приемаме предложението за промяна на съществуващия модел, което не се налага от никакви обективни обстоятелства и е плод на некомпетентност и неразбиране на погребалната дейност.

"Считаме че Общинското ръководство съзнателно се въвежда в заблуждение с цел лични и користни кариерни намерения, относно състоянието на гробищните паркове. Предлаганите промени по никакъв начин няма да спрат неотложното разширяване на гробищенпарк „Ново гробище“, ненужно ще създадат социално напрежение и прекомерно ще натоварят финансово гражданите на Сливен в този тежък за тях момент".

Засегнатите добавят, че „в Наредбата за определяне на местни данъци и такси и определяне цените на предоставените услуги се добавя нов член 62, чрез който се въвеждат нови измислени услуги на гробищните паркове, чиято цена ще се плаща от всяко семейство, загубило близък човек: изкопаване на  гроб с багер- 90 лв., ръчно изкопаване на гроб - 150, разкопаване на гроб с мозайка - плюс 50 лв. и други.

По този начин разходите при загуба на близък човек ще се увеличат с 200-300 лева в Сливен, който е на последно място в страната по бедност, според изследване на Института за пазарна икономика.

Те предлагат промяна в правилника на новосъздаденото общинско предприятие "Озеленяване", с която управлението и стопанисването на гробищните паркове ще преминат към това предприятие”. Според тях същото предприятие ще извършва административна, търговска, техническа дейност. „Общинската администрация предлага гробищните паркове да се управляват еднолично.

Ще бъде разрушен наложилия се повече от 14 години добър баланс в Сливен между всички участници в погребалния процес - граждани, погребални агенции и община. Мотивите за тази промяна се нереални и не отговарят на действителността, пише още в писмото. 

Работещите в бранша са внесли становище – протест до кмета на Сливен, общинския председател и постоянните комисии в Общинския съвет, с което предлагат приемането на Наредбата да бъде временно отложено.