Осигуряване на топъл обяд в община Тунджа
Осигуряване на топъл обяд в община Тунджа / DarikNews.bg, архив

Община „Тунджа" внесе в Агенция за социално подпомагане проектно предложение „Осигуряване на топъл обяд в община Тунджа".

Проектът е с планирана продължителност 12 месеца и очаквано финансиране в размер на 134 798.40 лв. Проектът ще се изпълнява на територията на 44 населени места от община „Тунджа". Приготвянето и доставката на храната ще се извършва чрез Домашен социален патронаж с. Болярско, Общинско социално предприятие за обществено хранене "Домашен социален патронаж" с. Победа и външен изпълнител.

Достъп до социална услуга ще се осигури за 460 нови потребители, живеещи в материално лишение.

Реализиацията на настоящия проект е част от целенасочената социална политика, която община „Тунджа" развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация в малките населени места.