национални проекти и програми
национални проекти и програми / община Тунджа
Проектът за колективен трудов договор и възможните промени в него, както и отчетите по национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ бяха обсъдени на първата за година среща на зам.кмета на община Тунджа Станчо Ставрев и директорите на общинските училища и детски градини.

Сред коментираните теми бяха и стартиралите проекти, по които ще се осъществява, утвърдилото се през годините като успешно, сътрудничество между общината и учебните заведения,

В срещата взеха участие заместник-кметът на община „Тунджа“ Ели Василева, всички директори на училища и детски градини, както и експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“.