Общински съвет Котел с декларация срещу закриването на съда и прокуратурата
Общински съвет Котел с декларация срещу закриването на съда и прокуратурата / Дарик Сливен, Архив

Декларация срещу обявено от Висшия съдебен съвет намерение за закриване на Районния съд и Районната прокуратура в Котел приеха на сесия днес общинските съветници в града.

„Съдът и прокуратурата са израз на държавността. Закриването на Районен съд Котел и на Районна прокуратура Котел като институции ще доведе до дефицит на държавност в общината.Ще се наруши достъпа до правосъдие на жителите на общината, нещо повече, предвид спецификата на общината, подобно решение на практика би лишило жителите ни напълно от възможността за ползване на правораздавателната ни система. Съдебният район на Районен съд Котел съвпада с административните предели на Община Котел, която е с население 19 000 души и с територия 858.1 кв.км. Община Котел, сравнена с останалите 265 общини в Р България, се нарежда на 15-то място по критерия територия. В общината има 22 населени места от които 21 села и един град -Котел, като по-голямата част от територията на общината е планински терен. В равнинната част са разположени само селата Мокрен, Пъдарево и Седларево. Придвижването на гражданите, най-вече от селата в планинската част, било до град Омуртаг, било до град Сливен, би им създало редица усложнения, тъй като не е уреден по подобаващ начин общественият транспорт. Разстоянията до посочените два града са големи, а от няколко месеца прекият път от град Котел към Сливен, минаващ през местността Карандила, е затворен за неопределено време заради свлачище, поради което е наложително пътуване през пътен възел Петолъчката, увеличаващ разстоянието между двата града с 15 км", се посочва в декларацията.

Не следва да се пренебрегва и факта, че Община Котел е изостанал в икономическо отношение район, с висока безработица, която за първото шестмесечие на 2015 г. е 40.27 % със смесен етнически състав. Съществуването на Районен съд Котел повече от сто години е исторически обусловено и обосновано и във времето съдебният район се е разпростирал на територията, която обхваща към момента, с малки изключения. По незнайни съображения, вероятно поради недомислие, до 2002 г. четири села от Община Котел - Пъдарево, Седларево, Мокрен и Боринци, бяха включени в съдебния район на Районен съд Сливен, с което се създаваха многопосочни проблеми и на гражданите, и на правоприлагащите органи. Правилно и целесъобразно, с решение на Висшия съдебен съвет, считано от 30.01.2002 г., посочените четири села се включиха в съдебния район на Районен съд Котел, пише още в документа.