нови автомобили
нови автомобили / община Стралджа
Два нови автомобила за нуждите на Домашния социален патронаж закухи община Стралджа. Двете моторни превозни средства, тип фургон, са осигурени по предложение на кмета на общината и след решение на Общински съвет.

Придобивката е във връзка с увеличаващия се брой потребители на социалната услуга. Идеята е всички възрастни и самотни хора, които са записани за ползване на топъл обяд да бъдат обслужвани своевременно и ефективно през цялата година.

До момента в експлоатация са 3 автомобила, които са крайно амортизирани и с висок разход на гориво, което наложи необходимостта от тяхната подмяна. Чрез новите автомобили ще бъде намалено значително и времето за транспортиране на храната до домовете на потребителите.

Патронажът обслужва над 120 потребители на територията на цялата община.