Медици от цялата страна в Сливен
Медици от цялата страна в Сливен / netinfo

Юбилейна научна сесия проведе МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен по повод 135 години от създаването на болницата.

В нея участваха над 50 лекари и медицински специалисти от цялата страна. Сесията се проведе в четири научни секции.

Първата секция беше „История на медицината и здравен мениджмънт” с председатели доц. Н. Фесчиева, доц. Т. Чолакова, доц. П. Иванова. Втората научна сесия „Анестезиология, хирургия и ортопедия” беше председателствана от проф. М. Миланов, д-р Хр. Хрисантов и д-р Д. Боянов. Председатели на третата секция „Терапия и педиатрия” бяха проф. Е. Христова, д-р Л. Бъчварова и д-р П. Дичев. Секция 4 - „Здравни грижи” с председатели доц. Н. Спасова, доц. Св. Димитрова и доц. Хр. Милчева.

Представените доклади ще бъдат издадени в юбилеен сборник.

Изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров откри заседанието на секцията по „Здравни грижи”, на която присъстваха възпитаници на филиал-Сливен към Медицинския университет във Варна. Той пожела на студентите да се докоснат до науката, да обогатят своите знания, защото са новите будители на България, които вървят по пътя на знанието.