Изнесени приемни на НССЗ в Ямболско
Изнесени приемни на НССЗ в Ямболско / Sofia Photo Agency, архив

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) провежда изнесени приемни в област Ямбол през месец октомври. Приемните се осъществят в кметствата на населените места. На 13 октомври специалистите от службата ще бъдат в с. Роза, на 15 октомври в Козарево, на 20 октомври в стралджанското село Иречеково, а на 29-ти - в село Чарган, община „Тунджа". Приемните са отворени от 10:30 до 13:00 ч.

До края на годината НССЗ ще проведе още 8 приемни в областта - 5 през месец ноември и 3 през декември.

По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

Информация за провеждането на изнесени приемни, както другите консултантски и информационни дейности на НССЗ може да намерите на интернет страницата на службата в рубрика „Обучения и информационни дейности".