/ Община Сливен
Проучване и анализ на гражданското участие при дефиниране, изпълнение и мониторинг на местните политики в общините от Югоизточен планов регион е един от акцентите на проект, чийто бенефициент е Сдружението на общините от Югоизточен регион, съобщиха от Общината.

Приеха новия план за защита при бедствия в община Сливен

По тази тема разговаряха кметът на Сливен Стефан Радев и социалният антрополог Харалан Александров, който с екипа си извършва проучването и анализа. Проектът е насочен към прилагане на модели и политики за подобряване на гражданското участие за споделено, отговорно и динамично управление на местно ниво. Той обхваща общините Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Кметът Стефан Радев: Ще продължим да инвестираме в по-качествена среда и бъдеще за децата на Сливен (СНИМКИ)

По проекта в Община Сливен се организира фокус група със служители, активно контактуващи с неправителствени организации, на която ще се анализират добри практики и препоръки за подобряване на гражданското участие в процесите на местното управление.

Ще бъдат представени и добри международни практики в сферата на гражданското участие в публичните политики.