Безплатна трапезария в Обшина Тунджа
Безплатна трапезария в Обшина Тунджа / Дарикнюз, Архив

 

На 198 лица в неравностойно социално положение в община Тунджа се доставя безплатна храна по социалната услуга „Обществена трапезария”. От тази услуга се възпозват жителите на населените места Дражево, Хаджидимитрово, Крумово, Генерал Инзово, Окоп и Ханово.

Други 108 потребители от селата Веселиново, Драма, Дряново, Завой, Кабиле, Коневец, Маломир и Тенево също ползват услугите на безплатната трапезария. Осигурено е допълнително финансиране в размер общо на 17 424 лв., което ще покрие разходите през периода 1 ноември – 1 декември, съобщиха от общината.

Процедурата за подаване на заявления-декларации от кандидат-потребители е отворена и документи могат да се подават текущо и през месец ноември.