112 604 са гласоподавателите в община Сливен, 79 гласуват в чужбина
112 604 са гласоподавателите в община Сливен, 79 гласуват в чужбина / Дарик Сливен, архив

За произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България в община Сливен са създадени 186 избирателни секции, от които 56 в населените места на общината и 130 в град Сливен, от които секция № 183 е в Дома за стари хора, секция № 184 в МБАЛ „Д-р Иван Селимински”,  сек. № 185 във Военна болница и секция № 186 в следствието на затвора в Сливен.

Гласоподавателите в община Сливен са 112 604, от които 26 304 са в населените места, а в град Сливен са 86 300.

 

От избирателните списъци при отпечатването им са заличени 3 338 избиратели, които нямат право да гласуват в съответната избирателна секция. Със заявен настоящ адрес в държави извън ЕС са 1844 заявления; заявилите, че ще гласуват по настоящ адрес са 856, 79 ще гласуват в чужбина, 207 изтърпяват наказание лишаване от свобода, под запрещение са 336, получили удостоверение за гласуване на друго място са 13 лица (служебно ангажирани) и 3-ма са заличени заради уседналост.