/ iStock/Getty Images
Трето поред зарибяване с местен вид риба е направено в резервата „Сребърна“, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ ) в Русе . 

Над 20 000 рибки от вида див шаран са пуснати във водите на езерото.

Зарибяването на езерото „Сребърна“ е част от дейността „Проучване на хранителната база на голям воден бик“ на изпълнявания проект от РИОСВ-Русе, финансиран по оперативната програма „Околна среда 2014-2020 г.”.

Видът и количествата на рибния материал, отгледан при изкуствени условия, предварително са консултирани с учени от Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН.

Предвидени по проекта са общо четири зарибявания, като последното ще бъде през 2023 г., се посочва в съобщението.  

Дивият шаран у нас е критично застрашен вид. Включен е в Червената книга на България. Единственото му потвърдено находище е в границите на природната забележителност „Дуранкулашко езеро“.
БТА