На обучение от разстояние в електронна среда в Силистренско са 21 от общо 493 паралелки в дневна форма на обучение - 4.2 на сто, съобщиха от Регионалното управление на образованието.

Колко от педагогическите специалисти в Силистренско са ваксинирани

За 10 от тях причината е карантиниране на учениците след установен положителен тест на съученик. Останалите 11 паралелки са в Средно училище "Васил Левски" в Дулово и участват в планирана и разрешена от министъра на образованието и науката ротация на паралелките.

В тези 21 паралелки се обучават 384 от общо 9346 ученици в областта от т до Хтт клас в дневна форма на обучение 4 на сто от учениците. Паралелките са само от 4 училища от общините Главиница, Дулово и Силистра.За 8 от паралелките карантината приключва до 24 октомври - неделя и в понеделник се връщат в клас.

Карантинирани са 2.4 на сто от паралелките в Силистренско

До 22 октомври е карантинирана една смесена група от деца на различни възрасти в с. Зебил към Детска градина "Св. Св. Кирил и Методий" в Главиница. Ситуацията е динамична.

За отделна карантинирана от РЗИ паралелка преминаването в електронно обучение се решава от директора. При повече паралелки разрешението се получава от министъра на образованието и науката, се казва в съобщението.
БТА