Ректорът на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" проф. Георги Колев обяви песента "Поклон" на музиканта Асен Масларски за химн на висшето училище на тържествено заседание пред сградата на Ректората на Академичния съвет, точно 50 години след първото му заседание, състояло се на 1 октомври 1971 г.

На тържественото честване писателят и драматург Захари Карабашлиев бе удостоен със званието "Доктор хонорис кауза" на висшето училище. Ученът Юрген Щрауп, дарил апаратура за Факултета по природни науки на университета, пък бе удостоен със званието "Почетен професор".

Захари Карабашлиев благодари за високото звание с което е удостоен, като отбеляза, че не е сигурен, че го заслужава, но го приема и го посвети на покойния му преподавател Пейо Димитров.

Захари Карабашлиев: Върнах се, защото тук ми е мястото

В края на над 37-минутното си академично слово "Университетът в мен", в което говори за времето от студентските си години в Шуменския университет, за емигрантския си живот в САЩ, за първите му литературни творби преди и сега, той каза:

"Приемайки тази висока титла днес, аз приемам и ангажимент към тази понякога невидима, но истинска общност на разума и културата, приемам ангажимент към универсума, към цялото. Тук с вас, макар и често да го забравяме, сме част от цялото. Нищо не започва от нас, нито с нас ще свърши. Всичко е процес и част от нещо друго. И когато истински се стремим да станем част от това цяло, без дори да го осъзнаваме, цялото се превръща в нас; ние се оцелостяваме.

Онази празнота, която чувствах първата вечер в общежитието на моето следване тук е била копнеж от цялото, към което аз съм вървял през всички тези години и този безкрайно продължаващ процес на оцелостяване на университета за мен, университета в мен и надявам се - на университета отвъд мен", каза новият почетен доктор на Шуменския университет Захари Карабашлиев.
 
БТА