Водолюбивите птици в Шуменско с близо 1500 по-малко от мината година
Водолюбивите птици в Шуменско с близо 1500 по-малко от мината година / netinfo

Видовото разнообразие на водолюбивите птици в област Шумен тази година е по-малко в сравнение с това, отчетено през предходната година, информират от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Същото е установено и по отношение на числеността на видовете. През миналата година са преброени 4799 водолюбиви птици, докато през тази година са регистрирани с 1492 по-малко - 3307.

Видово разнообразие на птици е наблюдавано основно на яз. „Тича", тъй като останалите язовири - „Съединение", „Фисека" и „Ястребино", са били полузамръзнали. Това се е случило по време на участие на експерти от екоинспекцията в 40-тото среднозимно преброяване на зимуващи водолюбиви птици в региона.

В международен мащаб преброяване на зимуващи водолюбиви птици се провежда от 1967 г. и е едно от най-масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и включва около 25 000 влажни зони.