Съветниците от ГЕРБ: Няма да подкрепим Бюджет 2013
Съветниците от ГЕРБ: Няма да подкрепим Бюджет 2013 / netinfo

Групата общински съветници от ГЕРБ - Шумен няма да подкрепи проекта за бюджет за 2013 година, който предстои да бъде обсъждан и гласуван утре на заседание на местния парламент. Това се казва в становище на съветниците от ГЕРБ, изпратено до медиите.

Според тях в проекта за бюджет липсва стратегически и модерен подход за решаване на финансовите проблеми. „Вместо това администрацията ни предлага досегашните стари подходи, резултатът от които е само един - дестабилизация на финансовите основи на местното самоуправление",заявяват съветниците от ГЕРБ. Те определят Бюджет 2013 като „бюджет на застой и дестабилизация, който обрича развитието на Шумен".

Като доказателство за това посочват в становището си свиването на бюджетните ресурси и неразплатени разходи от 2,4 млн.лв.В становището си твърдят, че грубо е нарушен чл. 14/2/ от Закона за държавния бюджет за 2013 год., вследствие на което средства за поддържане и развитие на социалната и техническа инфраструктура в размер на 2.5 млн. лв. се пренасочват към запълване на дупки и финансиране на незаконно плащане на лихви по заеми.

„Въпреки отсъствието на конкретни мерки за финансова стабрлизация, имайки предвид и изтегления 15-милионен заем, както и посочените по-горе дисбаланси, ни се предлага и поемането на нов многомилионен заем за мостово финансиране и съфинансиране по оперативни програми на ЕС", пишат още съветниците от ГЕРБ. Те призовават повече граждани да присъстват при гласуването на Бюджет 2013 .