Съдът отхвърли жалбата срещу изборните резултати в Никола Козлево
Съдът отхвърли жалбата срещу изборните резултати в Никола Козлево / Дарик-Шумен - архив

Шуменският административен съд определи като неоснователна жалбата на Неджиб Курт срещу решението на Общинска избирателна комисия за избора на кмет на Никола Козлево и потвърди решението на комисията от 26 октомври. Това съобщиха от пресцентъра на съда.Решението подлежи на касационно обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

Съдът е констатирал, че при провеждане на избор за кмет на общината не са допуснати нарушения, които да водят до изборен резултат, различен от обявения с обжалваното решение. Поради това подадената жалба е изцяло неоснователна.

Съдът е посочил, че в нито един от приложените  протоколи на СИК  и на ОИК не е поставен под съмнение изборния резултат. Нито един член на съответните секционни избирателни комисии или на Общинската избирателна комисия не е подписал протоколите с особено мнение и няма данни или доказателства да е бил налице спор за действителността на някой глас, който да е отразен в нарочен протокол въз основа на решение на комисията и приложен към протокола на СИК.

При преглед на представените по делото протоколи от СИК, съдът е установил, че част от тях не са подписани от всички членове на СИК. Съгласно разпоредбата Избирателния кодекс  неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен, поради което съдът е приел, че допуснатото нарушение е несъществено и не се отразява на резултата от гласуването. В мотивите на съдебното решение е посочено, че друга мярка, гарантираща правилното отчитане на гласовете е включване като членове в СИК и в ОИК на лица, предложени от различни политически сили на квотен принцип, както и чрез т.нар. „застъпници", участващи в самия изборен ден и в броенето на гласовете. Избирателния кодекс предвижда възможност освен застъпниците, при отваряне на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването да присъстват и самите кандидати, както и представител на партия и други лица, посочени в разпоредбата, като им се осигурява пряка видимост при преброяване на гласовете.

Жалбоподателят не е ангажирал никакви доказателства за нарушаване на този ред или някое право във връзка с преброяване на действителните гласове, както и във връзка с извършената преценка от СИК-ии за действителност или недействителност на определен глас, поради което съдът е приел, че жалбата е неоснователна.

В хода на съдебното производство не е установено по категоричен начин наличие на нарушения, имащи за последица изборен резултат, различен от обявения с обжалваното решение.