/ iStock/Getty Images
"С над 10 млн. лв. се финансират различните социални услуги, които Община Шумен предлага на жителите си", съобщи на пресконференция заместник - кметът по здравеопазване и социална политика д-р Светлана Маркова.

Подкрепата, която към момента се предоставя на близо 3500 нуждаещи се, по домовете им или в институции, се финансира с държавно делегирани дейности и по спечелени проекти по европрограми. Сред предлаганите услуги по домовете - за хората с увреждания и над 65 години, са осигуряване на личен асистент, както и патронажна грижа, включваща обслужване от домашни помощници и медицински сестри, като се предлага и медицинска рехабилитация, и психологическа подкрепа.

Обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Шумен за 2020 г.

Със средства на нуждаещите се, до дома им се доставят и лекарства, хранителни продукти, заплащат се сметки и данъци. В част от предлаганите социални услуги са обхванати повече нуждаещи се жители на общината от колкото е заложено по съответните проекти, но заявления продължават да се приемат, включително - за предоставяне на лична помощ, асистентка подкрепа и патронажна грижа, бе съобщено на пресконференцията.

"В напреднал етап е работата по създаването на Дневен център за подкрепа на хора с увреждания и техните семейства в Шумен. Изграждането и оборудването му е предвидено да приключи към средата на следващата година.

В него ще бъдат настанени 30 възрастни хора с увреждания и семействата им. Стойността на проекта е над 900 000 лева", отбеляза Маркова. Продължават да се предлагат социалните услуги в Дома за възрастни хора, в Дома за хора с умствена изостаналост, в Центровете за подкрепа на хора с увреждания, за настаняване от семеен тип, в Центъра за ранно детско развитие, както и други социални услуги, бе съобщено още на пресконференцията.
БТА