/ iStock/Getty Images
Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Шумен е издал четири наказателни постановления на стойност 9000 лева през декември 2020 година, съобщават от екоинспекцията.

Кметовете на общините Венец и Омуртаг са глобени с по 3000 лева заради допуснато образуване на незаконно сметище и изхвърляне на отпадъци на неразрешени места. Санкция в размер на 1000 лв., е наложена на ВиК-Шумен за канализационната мрежа на град Смядово - за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, в отклонение от издаденото разрешително.

С 2000 лв. е санкционирано и дружество в Индустриалния парк в Шумен, заради неизпълнение на предписание. През декември експертите от РИОСВ-Шумен са направили 98 проверки на 86 обекта. От глоби през месеца са събрани 7100 лева, а от текущи месечни санкции - около 3500 лв.

Общо 3982 лв. са преведени на общини в областите Шумен и Търговище, като най-големи приходи от платени санкции са получили администрациите във Велики Преслав, Попово и Шумен.