Публично обсъждат проект за общинската здравна политика
Публично обсъждат проект за общинската здравна политика / netinfo
Публично обсъждане на Проект на общинска здравна политика 2009-2011 година ще се проведе на 15 октомври от 14:00 ч. в зала 363 на община Шумен.

В обсъждането ще участват ръководители на лечебни заведения, синдикати, РИОКОЗ, РЦЗ, детски ясли, социални заведения, представители на Търговско-промишлената палата, Българския лекарски съюз, на браншовата организация на стоматолозите и др. специалисти.