Проверяват храните, доставяни в детските градини
Проверяват храните, доставяни в детските градини / Sofia Photo Agency, архив

От началото на седмицата тече съвместна проверка с инспектори на ДВСК, целяща да проследи какви храни се приемат в детските градини в Шумен, начина и документацията, касаещи доставките. Това съобщи д-р Елка Пейчева от РИОКОЗ по време на среща с директорите на детски заведения в общината. Тя се проведе в зала 363 на местната администрация. По думите на д-р Пейчева сред целите на тази проверка са и установяването на начина на етикетиране, съхранение и приготвянето на храната в забавачките. Проверките продължават и в момента. Сред междинните констатации, които будят тревога у проверяващите, е начинът на приемане на храните от неживотински произход.  Има несъответствие между храните, които се приемат, партидите, които са отразени на етикетите и документите, с които се приемат. Като пример за това бе посочено приемането на хляб с партида от 20 септември, а документът е за хляб с партиден номер от 19-ти същия месец.

Д-р Пейчева определи като проблем и размиването на отговорностите сред служителите в детските заведения, което понякога води до пречки при контрола, извършван от инспекторите на РИОКОЗ. Тя допълни още, че не се отчитат и коректно температурите в хладилните помещения в детските заведения.

В извършваните през годината проверки нередностите и пропуските в детските заведния са били съгласувани и препоръките за отстраняването им са били съобразявани с исканите от директорите срокове - уточни тя. Много от издадените досега предписания са изпълнени само частично.