Проверяват фирмите за комплексни разрешителни
Проверяват фирмите за комплексни разрешителни / netinfo
Регионалната инспекция по околна среда и води - Шумен започна проверки на операторите, които имат издадени комплексни разрешителни. Първата фирма, чийто контрол започна през тази седмица, е предприятие за производство на батерии в Търговище. Експертите проверяват спазването на условията в издадените разрешителни на фирмите от Шуменска и Търговищка област.

През миналата година са направени 9 подобни проверки, дадени са две предписания, няма съставени актове. Общо за територията на РИОСВ - Шумен комплексни разрешителни имат 8 инсталации на различни оператори, които подлежат на ежегоден контрол.

През тази година процедура по издаване на комплексно разрешително започнаха свинекомплекси в Шумен и Търговище.