/ iStock/Getty Images
Продължава текущият ремонт на три третокласни отсечки в област Шумен с обща дължина над 52 км. Обновяват се над 21 км от път ІІІ-2082 Мадара - Кюлевча - Марково - Косово, който свързва населените места в общините Шумен и Каспичан; близо 21,5 км от път ІІІ-7301 Ивански - Кълново - Янково - Жълъд, важна пътна артерия за общините Смядово и Шумен; както и 9,7 км от път ІІІ-701 Жилино - Стоян Михайловски - Нови пазар, свързващ общините Нови пазар и Никола Козлево, съобщават от АПИ.

Строителните работи започнаха през миналата година и ще завършат до края на септември.

Те са възложени по договора за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в област Шумен. Предвидено е попълване и подравняване на банкети, почистване, ремонт и изграждане на водостоци, полагане на трошенокаменна настилка, асфалтови работи, полагане на бетонови бордюри в населените места, облицовани окопи, ремонт на съоръжения, премахване на крайпътната растителност за подобряване на видимостта на шофьорите. Отсечките ще бъдат с нова маркировка, пътни знаци и ограничителни системи.

Възложените ремонтни дейности на трите отсечки са на обща стойност 38,6 млн. лв. Средствата са от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

С обновяването на отсечките ще се подобри свързаността на населените места от общините Шумен, Нови пазар, Смядово и Никола Козлево.