Продават на търг бившия битак в Търговище
Продават на търг бившия битак в Търговище / Диляна Стойчева /

Търговищка фирма е класирана на първо място на проведения търг за продажба на бившия битак в града, който е общински терен, информираха от местната администрация. Тя предлага цена от 368 500 лв. без ДДС при начална стойност 364 хиляди лв. На второ място комисията класира друга търговищка фирма, с предложена оферта за 366 200 лв. без ДДС.

На същия търг "Психично здраве - ГПСМП"  е класирано за  купувач на незавършената сграда в центъра на село Макариополско. Цената там е 18 500 лв. без ДДС.

Според процедурата на база изготвения протокол от комисията, кметът издава заповед, която се връчва на участниците в търга. След изтичане на 2-седмичния срок за обжалване, следва 2-седмичен срок за плащане. Едва след това сделката се счита за финализирана.