Предложиха да се създаде общинско дружество за сметосъбиране в Шумен
Предложиха да се създаде общинско дружество за сметосъбиране в Шумен / netinfo

5 специализирани транспортни средства и 1200 контейнери вероятно ще бъдат закупени за нуждите на новосъздадено общинско дружество за сметосъбиране. Общата им стойност е 1,5 милиона лева. Това стана ясно по време на заседание на Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен по-рано днес.

Цената на тон депониран отпадък, която е 23,36 лева без ДДС или 27,88 лева с ДДС, пък ще бъде запазена през 2016 г.

В дневния ред на заседанието бяха включени още приемане на вътрешни правила и избор на председател на сдружението. За такъв беше избран кметът на община Шумен Любомир Христов.

По думите на Любомир Христов общините Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан и Смядово имат сключен договор с фирма „Евро Импекс" ЕООД-София за извършване на сепариране на смесени битови отпадъци. В тази връзка на заседанието присъстваха представители на фирмата, включително нейният управител.

Дружеството ще оперира на площадката на „Феникс" - бившите вторични суровини на изхода за квартал „Тракия". „Инсталацията за сепариране е готова и монтирана, като цялото й техническо изпълнение е завършено. Сега сме в процес на добиване на последни документи, които ще ни разрешат да започнем да работим", каза управителят на „Евро Импекс" Александър Иванов. Той обясни, че капацитетът на инсталацията е 35 000 тона на година. Вече е извадено разрешително от РИОСВ за 22 тона на час, което по думите му ще обезпечи изцяло постъпващите количества отпадъци.

Екологът на фирмата Ани Божилова, от своя страна, допълни, че Законът за управление на отпадъците гласи, че общините трябва да предават за рециклиране определен процент от общо генерираните си отпадъци. Ако за съответната година този процент бъде изпълнен, заплащаната такса се намалява с 50 %.