Общината работи по проект за трафик на хора
Общината работи по проект за трафик на хора / netinfo

Община Шумен разработи и кандидатства за финансиране с проект „Да си помогнем заедно”, по конкурс за малки проекти за противодействие на трафика на хора. Toй е организиран от Международната организация по миграция и Американската агенция за международно развитие (USAID).

Проектът, който ще бъде с продължителност 4 месеца, цели намаляване на предпоставките и първопричините за въвличане на младежи и представители на рискови групи от обществото в трафика на хора. Предвижда се провеждане на серия от практически обучения и информационни семинари за представяне на основните рискове и опознаване на проблема.

В рамките на проекта се предвижда 30 момичета, от ромски произход, без образование и квалификация, безработни или от социално слаби семейства, да бъдат включени в курс по ограмотяване и придобиване на компютърна грамотност. След приключването му част от тях ще бъдат назначени на работа. Освен това представители на ромската общност в Шумен ще вземат участие в информационни семинари и ще получат практическа информация за опасността от въвличане в трафик на хора. В хода на проекта ученици, обучаващи се в 12 учебни заведения в Шумен, ще се включат в практически обучения, изработване на презентации, засягащи разпознаване на специфичните рискове, свързани с трафика на хора и начините за въвличане на жертвите.

Проектът, който е разработен от експерти на общинската дирекция „Евроинтеграция” е на стойност близо 10 000 долара.