Община Каолиново кандидатства с проект по ОП Околна среда
Община Каолиново кандидатства с проект по ОП Околна среда / netinfo
С проект „Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопреносна мрежа в село Тодор Икономово” кандидатства община Каолиново по ОП „Околна среда” пред МОСВ. Процедурата, по която се кандидатства е „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативната програма. Кандидатсва се за финансиране от общо 22 млн. лв., проектът е бил внесен на 30 май тази година, уточняват от общинска администрация.

Във връзка с това от министерството е изпратено писмо до кмета на общината Нида Ахмедов, в което се иска оказване на съдействие на експертите в Дирекция „Фондове на ЕС за околната среда”, като до 20-ти август от общината ще трябва да бъдат изпратени няколко документа, свързани с предварителната оценка за капацитета на общината като бенефициент по ОП.