Областна администрация-Шумен на едно от последните места в рейтингова класация на ПДИ
Областна администрация-Шумен на едно от последните места в рейтингова класация на ПДИ / netinfo

Областна администрация-Шумен заема едно от последните места в годишната рейтингова класация на неправителствената организация „Програма достъп до информация" (ПДИ), утвърдила се у нас като лидер по въпросите, свързани с правото на информация. Сред всички 28 областни администрации Областна администрация-Шумен е на 26-то място. На първо място е поставена Областна администрация-Разград, докато Областната администрация на Търговище е на 7-мо място.

При органите на местното самоуправление Община Разград също заема най-предно място. Тя е позиционирана на 4-та позиция, Община Шумен е на 76-то място, а Община Търговище фигурира под номер 26. В тази секция на първо място е общинската администрация в Добрич, а на последно - Община Ружинци.

Сред регионалните структури на министерствата относително предно място заема Областна дирекция на вътрешните работи - Шумен, която е поставена на 4-то място.

В област Шумен първо място с 42.5 пункта заема Регионалната инспекция по околната среда и водите. След екоинспекцията се нареждат Община Смядово и Община Шумен. Последното място е отредено на Община Каолиново.

Проучване на ПДИ за 2014 година е реализирано чрез оценяване на интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт.

Програма Достъп до Информация е прегледала и оценила 534 страници на 535 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация, и независими органи на власт.

В рамките на проучването са били подадени 535 електронни заявления с искане за предоставяне по електронен път на копие от последния договор за обществена поръчка за 2013 година.

Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2006 година насам, е да оцени как органитена власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет, както и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Фокус на проучването за 2014 година бяха финансовата прозрачност и интегритета. За целта в модула на проучването бе добавена специална нова секция с индикатори. Нивото на прозрачност тази година бе оценявано с точки по 66 (75 за общините) индикатора, като възможният максимум е 69,4 (82,4 за общините).