/ iStock/Getty Images
Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Шумен създава имунизационен мобилен екип, съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 22 юни, - за организация на имунизационна кампания срещу COVID-19 в населени места, извън областния център, съобщиха от Инспекцията. 

Кметовете на всички общини в областта са уведомени с писмо за функционирането на мобилния кабинет и възможността да се извършва ваксинация в съответните населени места, при наличие на желаещи. В писмото е описан начинът и редът  за изпращане на информация до инспекцията за желаещите да се ваксинират. 

От 11 август се отменя заповедта на директора на РЗИ-Шумен за въведените временни противоепидемични мерки на територията на областта до 31 август.

В сила е заповедта на служебния министър на здравеопазването Асен Меджидиев, според която от 11 август до 18 август предпазните маски са задължителни при посещение в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в транспортни средства на градския транспорт и прилежащите им спирки и станции на закрито.

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска за деца до шестгодишна възраст.
БТА