Община Търговище
Община Търговище / Община Търговище
Ново кухненско оборудване достави и монтира Община Търговище в кухнята на Общинското мероприятие „Социален патронаж“. То е закупено по проект, финансиран от фонд „Социална закрила”. Общият бюджет на проекта е 29 785 лв., в т.ч. съфинансиране от местната администрация, в размер на 2978 лв.

Закупени и монтирани са: професионални фризер ракла, хладилни шкаф и маса, електрически уред за готвене и пържене, хладилник, бойлер, различни видове работни маси и умивални, както и кухненски съдове. С доставката на новото оборудване ще се приготвя по-качествена храна при намалени разходи за електрическа енергия.

Припомняме, че през 2016 г., също по проект към фонд „Социална закрила”, бе доставено електрическо оборудване за мероприятието на обща стойност 22 791 лв.

Към настоящия момент „Социалния патронаж“ обслужва общо 552 човека в общината. Само за град Търговище те са 329. Приготвя се храна и за 60 бедни и болни хора, жители на града, които са към християнската трапезария към храм „Св.Йоан Рилски“.
„Социалният патронаж” в Търговище има  четири филиала, като три от тях са в селата в общината.