4 промила такса смет за бизнеса, задължиха Титан да инсталира GPS системи
4 промила такса смет за бизнеса, задължиха Титан да инсталира GPS системи / Dariknews.bg

4 промила да бъде такса битови отпадъци за юридическите лица през 2011г. и 1.5 промила за физическите - приеха по време на днешната сесия на местния парламент съветниците в Шумен. Предложеният размер на налога от администрацията за юридическите лица беше в размер на 4.5 промиал. За предприятията по селата промилът ще е 5  вместо предложените 7 - решиха днес парламентаристите.

План-сметката за таксата за тази година е 5 106 621 лв., като по предложение на Христо Дечев от ГЕРБ сумата, която ще бъде заделена за ликвидиране на нерегламентирани сметища, ще е 100 000 лв., а не 300 000 лв. Съветниците приеха още такса битови отпадъци за лицата, които са подали декларация за вида и броя на съдове за отпадъци, които ще ползват тази година, да е 28.75 лв. на кум. метър, вместо предложените от администрацията 30.93 лв. Местният парламент реши кметът да назначи работна група, която да определи реалните количества отпадъци от дейността по сметосъбирането и сметоизвозването към договора за концесия.

Комисията трябва да представи доклад за резултатите от проверката до 30 септември. Задължава се "Титан БКС" ежемесечно да представя на кмета отчет за приетите от община Шумен отпадъци на депото. По предложение на проф. Добрин Добрев от ГЕРБ съветниците определиха единодушно нов срок за въвеждане на GPS система на 7 сметоизвозващи машини - булдозер и компактор. Срокът за това е до 15 март и при неизпълнение от страна на концесионера няма да се плащат 20% от фактурираните суми на "Титан БКС". Прието бе и предложението на Петър Атанасов да се приложи анекс към концесионния договор и количеството отпадъци да се измерва в тонове, а не в кубически метри.

Прието бе също със 120 000 лв. от преходния остатък от 2010 г. при нужда да бъдат купени съдове за битови отпадъци за 26 села в общината. Кметовете на населените места ще трябва писмено да заявят каква е необходимостта от нови съдове, както и дали имат претенции относно услугата.