/ iStock/Getty Images
Започва изпълнението на договор по мярката „Грижа в дома в община Шумен“, който се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Проектът е на стойност 1 603 038 лв. Срокът за изпълнение е 15 месеца, като първите три месеца са подготвителни, а дейностите по него реално ще започнат от началото на месец юни 2023 г. Ще бъдат обхванати 300 потребители, съобщиха от Общината.

Община Шумен започва прием за настаняване в нови социални жилища

„Грижа в дома в община Шумен“ е продължение на досегашните проекти за патронажна грижа и цели да осигури подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

За предоставяне на помощта ще бъдат назначени 60 души, за които е осигурен транспорт от и до домовете на потребителите. Основна цел на проекта е подобряване на равния достъп до услуги и възможностите за социално включване на лицата.

Те ще получат почасови интегрирани социално-здравни услуги в дома си в зависимост от своите нужди. Сред тях са доставка на храна, хранителни продукти и стоки от първа необходимост, закупени със средства на потребителите, заплащане на битови сметки и психологическа помощ.

Екипите на „Грижа в дома“ ще съдействат при заявяване и получаване на административни и битови услуги, осигуряване на информация за превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост.

За допълнителна информация: тел. 054/ 857-672, ст. експерт Александрина Шаренкова към дирекция „Социална политика и здравеопазване“.