Започва ремонт на улици и зони в града
Започва ремонт на улици и зони в града / Община Русе
В Русе започва реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“. Негов ръководител е главният архитект на Общината Живка Бучуковска. Реализацията на проекта, който се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., предвижда реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. „Славянска“, ул. „Църковна независимост“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Баба Тонка“, рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица на гр. Русе в района на ж.п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“, в т.ч. велоалеи, детска площадка, площадка за фитнес, сцени на открито, както и реконструкция и паркоустрояване на Розариума в Парка на младежта. Общата сума на проекта е 16 860 657.16 лв., като безвъзмездните финансови средства са в размер на 16 790 422.69 лв. Реалните строителни дейности ще стартират в средата на м. септември и са с продължителност 420 календарни дни. С изпълнението на проекта, Община Русе успешно продължава дейностите по пълното преобразяване на крайбрежната ивица на града, като общата инвестиция с европейско финансиране възлиза на 26 млн. лв, заедно с проектите „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап“, който предвижда изграждане на пешеходна връзка – надлез между кварталите „Родина 3“ и „Чародейка“; реконструкция на бул. „Придунавски“ в участъка от Речна гара до ул. „Мостова“; рехабилитация на три пасарелки; изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“; рехабилитация и реконструкция по ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“; реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при ПМГ „Баба Тонка“, както и надграждане на интелигентната транспортна система и „Развитие на поречието на река Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски транспортен коридор №7“, който представлява комплекс от дейности, насочени към осигуряването на безопасен транспорт чрез подобряване на водните пътища на река Дунав.