/ netinfo
Катедра „Телекомуникации“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ кани всички ученици от Русе да се включат в уъркшоп на тема „Дигитализация на обекти“. Той ще се проведе на 10 февруари, събота от 12:00 до 14:00 часа в зала 2Г 509 в университета.

По време на уъркшопа децата и младежите ще имат възможност да научат как се създават 3D модели само от една снимка. Инициативата е в рамките на проект „Използване на иновативни технологии за създаване на приложения с виртуална и добавена реалност за визуализация и популяризиране на културно-историческото наследство“.

Той получи одобрение в конкурсната програма „Знание и растеж“ на Фондация „Русе – град на свободния дух“, която се провежда с подкрепата на Фондация „Еконт“. Проектната идея предвижда: закупуване на специализирано оборудване и създаване на Лаборатория по виртуална и добавена реалност в МГ „Баба Тонка“, проектиране и реализация на приложения за виртуална и добавена реалност в съвместно сътрудничество с бизнес средите, както и провеждане на публични курсове и обучителни семинари с ученици от Русе.

Обучителните семинари ще бъдат разделени на три групи: Дигитализация на обекти, 3D принтиране и адитивни технологии и създаване на приложения с виртуална и добавена реалност. Основната цел на проекта е разработване, създаване и популяризиране на иновативни приложения с виртуална и добавена реалност, които ще допринесат за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство.

Чрез технологичния напредък ще се мотивира интереса на подрастващите да се запознаят с ценностите, които българската история има.