Заседание на Общинския съвет в Ценово
Заседание на Общинския съвет в Ценово / netinfo
Две допълнителни докладни записки бяха включени в дневния ред на 38-то редовно заседание на Общинския съвет в Ценово. Местните парламентаристи се подписаха под декларация във връзка с проекта на трасето на магистралата Русе-Велико Търново, внесена от председателя на ОбС Галина Георгиева.

Обсъждат трите варианта за трасето на магистралата Русе-В. Търново

Общинските съветници единодушно застанаха зад становището бъдещото трасе на аутобана да бъде съобразено и задължително да преминава през територията на община Ценово. В документа се настоява в процедурата за обсъждане на окончателния вариант на трасето в различните експертни групи, комисии и институции да бъде включен и представител на местната власт от община Ценово и по този начин да се гарантира прозрачността на процедурата. Общинските съветници единодушно одобриха и предложението за отпускане на еднократна финансова помощ от 500 лева за новородено второ дете на семейство Фаикови от Новград.

Това е втората „финансова инжекция“, която отпуска местния парламент от началото на годината за стимулиране на раждаемостта в общината. На заседанието на ОбС беше одобрено и предложението община Ценово да кандидатства като партньор на Окръжен съвет Гюргево по проект „Подкрепа за наследството на Дунав“ по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“.

Следващата година започва изграждането на магистралата Русе-Велико Търново

Предвижда се със средства по проекта да се експонира римския кастел „Ятрус“ в района на село Кривина и да се изгради път до паметника на Хаджи Димитър и Стефан Караджа на брега на река Дунав в близост до село Новград. С решение на Общинския съвет на участниците в Доброволното формирование ще бъдат предоставени като стимул дърва за огрев. Доброволците са участвали в десет операции за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и овладяване на последиците от тях.