Съдия Антоанета Атанасова
Съдия Антоанета Атанасова / Окръжен съд Русе
Съдия Антоанета Атанасова от Окръжен съд – Русе представи темата „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“ пред деветокласници на Профилирана математическа гимназия „Баба Тонка“ гр. Русе. По време на лекцията съдия Атанасова обясни на учениците същността на принципа за разделение на властите, формулиран от Шарл дьо Монтескьо още през далечната 1748 г., и значението му като гаранция за съществуването на демокрацията в съвременните общества. Учениците научиха за правомощията на съда, прокуратурата и следствието и работата на магистратите; основните видове дела; особеностите на гражданския, наказателния и административния процес; същността на досъдебната и съдебната фази по наказателните дела; ролята на съдебните заседатели в правораздаването; обжалването на съдебните актове; правилата за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни лица.

Лекция пред ученици
netinfo

В края на срещата деветокласникът Матю Машков, който в Деня на отворените врати в Окръжен съд – Русе, проведен на 20 октомври 2017 г., беше отличен с първа награда в конкурса за ученическа творба, представи пред своите съученици презентацията си на тема „Разделение на властите и структура на съдебната система в РБългария“. Срещите на съдии от Окръжен съд – Русе с ученици от ПМГ „Баба Тонка“ гр. Русе се осъществяват в изпълнение на подписано споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката относно реализиране на Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и ще продължат и през 2018 година.