Събират мнения за плана за развитие на Силистра по интернет
Събират мнения за плана за развитие на Силистра по интернет / netinfo

Продължава общественото обсъждане на актуализирания Общински план за развитие на Силистра до 2013 година. Проектът е публикуван на официалната Интернет страница на община Силистра www.silistra.bg

Четирите части – отчетна, аналитична, ситуационна и стратегическа са поставени в менюто: За общината, Планови документи. Екипът, разработил проекта, очаква всички заинтересувани граждани да изразят мнение или да дадат конкретни предложения по стратегическата част и по индикативната таблица. В таблицата са записани всички реализирани, работещи в момента и бъдещи проекти на общината от 2005 до 2013 година. Мненията ще се приемат на електронен адрес: yulia@silistra.bg в следващите десетина дни.

Неотдавна бе направено предварително обсъждане с общинските съветници на проекта. През пролетта имаше срещи с бизнеса и със земеделски производители за предложения и корекции в частта от плана, засягаща тяхното бъдеще. Първоначалният план е разработен през 2005 година, а подготовката за осъществяване на някои от мерките, заложени в него, започна през 2006 година. Но промените в Оперативните програми на правителството, чрез които се разпределят средствата от европейските фондове, и преминаването на Силистра към Северен централен район за планиране, налагат актуализиране на средно срочния стратегически документ на местно ниво, каквито са и изискванията на новия Закон за регионалното развитие.

Окончателният вариант с нанесените корекции ще бъде утвърден от общинския съвет.