Свикват новоизбраните общински съвети в русенска област
Свикват новоизбраните общински съвети в русенска област / Дарик Русе

Изпълняващият длъжността областен управител Петър Даскалов свиква със заповед новоизбраните общински съвети в осемте общини на Област Русе. Тържествените заседания ще бъдат открити от Даскалов и ще се проведат в присъствието на председателите на общинските избирателни комисии или на техни представители, които ще представят информация за резултатите от проведените избори за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

Заседанията ще продължат с полагане на клетва от страна на новоизбраните старейшини. Първите заседания на новите общински съвети ще се водят от най-възрастния съветник. След изявления на представените в местните парламенти партии и коалиции, както и приветствия от официални лица ще се премине към приемане на процедурни правила за избиране на председателя на съответния общински съвет с тайно гласуване. След тайния вот ще бъде избрана временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на съответния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Тържествените заседания на новоизбраните общински съвети в осемте общини на Област Русе ще се проведат както следва:
4.11 – 09.00 ч. – Общински съвет – Две могили
4.11 – 11.00 ч. – Общински съвет – Борово
4.11 – 13.00 ч. – Общински съвет – Бяла
4.11 – 15.00 ч. – Общински съвет - Ценово
7.11 – 10.30 ч. – Общински съвет – Иваново
7.11 – 13.00 ч. – Общински съвет – Сливо поле
8.11 – 09.00 ч. – Общински съвет - Русе
8.11 – 13.00 ч – Общински съвет –Ветово

Със заповедта, и.д. областен управител Петър Даскалов възлага на кметовете на общини да поканят писмено всички избрани общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в тържествените заседания.