/ РИОСВ
Сухи треви горяха в междудиговото пространство в близост до северния шлюз в поддържан резерват „Сребърна“. Инцидентът е възникнал привечер на 23 март. Димът е забелязан от служител по охраната на резервата, който своевременно е сигнализирал компетентните органи.

Русенските пожарникари са реагирали на 7 сигнала, получени през изтеклото денонощие

Мястото е труднодостъпно за специализираната техника, затова пожарът е бил потушен ръчно от охранителите на резервата и дежурните служители на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“- Силистра. Засегнатият участък е отдалечен от колониите на защитените птици.

11 излизания по сигнали за пожари и едно за спасителни дейности за ден в Русе

По-късно на място са пристигнали и ръководни служители на РИОСВ-Русе. Засегнатият терен е на площ от около 30 дка. Не са установени щети бърху биологичното разнообразие в резервата. Експертите допускат, че деянието е умишлено, тъй като районът е изолиран, в него не се извършват стопански дейности.

За случая ще бъде изпратен сигнал до Районна прокуратура-Силистра.