/ iStock/Getty Images
Общината напомня на родителите за възможността да кандидатстват за получаване на еднократна парична помощ в размер на 150 лева за новородено/осиновено второ дете и 400 лева при раждане на близнаци.

Помощта се предоставя на децата, родени след 31 деекмври 2020 г. Право на нея имат хора с постоянен и настоящ адрес на територията на общината, като единият родител следва да е с постоянен адрес не по-малко от една година към момента на раждане на детето.       

Внимание, родители: Облекчават кандидатстването за помощ, ако детето учи онлайн

Второто условие е да са навършили 18-годишна възраст към момента на раждане на детето. Освен това и двамата родители/осиновители трябва да имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на искането.

Желаещите да се възползват от еднократната помощ трябва да подадат заявление-декларация по образец в деловодството на Община Русе в срок до навършване на шест месеца от раждането/осиновяването на детето.

Информация за останалите документи, които следва да се приложат, може да откриете ТУК. До момента финансово са подпомогнати 165 семейства с новородено второ дете и 14 семейства за раждане на близнаци, като общата изразходвана сума е в размер на 30 350,00 лв.